Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Tha thứ n lần .Bảy mươi lần bảy

Thứ Ba tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: Mt 18,21-35


21Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

23Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.

35Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
                                             http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9586

Người cha tuyệt vời

Đời sống đức tin thật


Thứ Hai tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A: Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
Lời Chúa: Mt 1, 16. 18-21. 24a


Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.
                                                         http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9569

Chọn lựa từ trái tim

Cuộc sống mở cho ta muôn vàn điều hay ,việc chọn điều nào tuỳ thuộc lòng yêu thích của ta và kết quả ta đạt được là công khó ta lao động . 
Cuộc sống đức tin cũng vậy , việc trở thành người Kitô hữu như thế nào đều do ta tự do lựa chọn . Kinh Thánh có chép rằng Chúa cho mưa xuống trên cả người công chính và người giả hình và cỏ lùng sẽ mọc cùng với lúa . 
Chúa ban cho ta quyền tự do lựa chọn . Ta có cả cuộc đời để sống và rao giảng lời Chúa bằng gương sáng hằng ngày trong đời sống đạo của ta . Ta sống gần anh chị em không cùng tôn giáo , anh chị em khô khan đạo nghĩa . Việc ta sống làm sao cho tin mừng Chúa được lan toả mọi nơi . Tin vào Chúa là mục đích cuối cùng của cuộc đời .
Người phụ nữ ấy đã nhận ra Người là vị ngôn sứ và chạy đi thông báo với dân làng . Người đã ở lại giảng day cho họ và họ biết rằng Người là Đấng Cứu Độ trần gian .
Lạy Chúa , xin cho con cảm nhận được Chúa đến qua hình ảnh mọi ngừoi xung quanh con để con tiếp đãi Chúa thật chu đáo Chúa nhé .


Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống


Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: Ga 4,5-425Vậy, Người đến một thành xứ Samari, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse. 6Ở đấy, có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" 8Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. 10Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." 11Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Giacóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 13Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." 15Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 16Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." 17Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải, 18vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." 19Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... 20Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 21Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. 22Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. 23Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 25Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 26Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

27Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" 28Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29"Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?" 30Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 31Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Rápbi, xin mời Thầy dùng bữa." 32Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." 33Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?" 34Đức Giêsu nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! 36Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng! 38Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ." 39Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. 42Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."
                                    http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9557

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Làm giầu
Tấm lòng hối cải của em trai được người anh mừng rỡ đón nhận . 
Họ đã nhận ra bài học quí giá sau khi chia gia tài đi làm ăn riêng. Mỗi người mỗi tính cách đối lập nhau nên thành công hay thất bại thời gian sẽ trả lời . Tuy nhiên tâm tình của người anh trai rộng mở biết đón nhận ,biết tha thứ cho người em mình .
 Còn người em trai trong tâm tình của người kém may mắn đã trở về ,biết nhận lỗi và được tha thứ .Cha ơi nay con đã trở về với tấm lòng tấm lòng nặng trĩu lỗi tội . Con quì đây xin cha thương tha thứ .Con muốn từ bỏ tất cả để quay về cùng cha . Xin cha nhận con đứa con tội lỗi trở về xin tha thứ,xin chuộc lại lầm lỗi đã gây ra .Xin cha thương xót con .


Người con hoang đàng


Thứ Bảy tuần Thứ 2 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32


1Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2 hững người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:
11Rồi Đức Giêsu nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 12Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. 20Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
21Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. 22Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
25"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 28Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” 31"Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."
                                                    http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9539

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Nông trại nho đenĐể làm vừa lòng cha và cứu vườn nho cho cha Danick đã từ bỏ công việc , thành phố ,ước mơ trở về  nông trại . Tại đây , cậu đã nhớ lại những kỉ niệm ấm áp thời thơ ấu với cha .Qua bao thời gian cùng công sức cậu đã chăm sóc tốt vườn nho và tạo nên những kỉ niệm đẹp cho trẻ em thành phố qua mô hình du lịch sinh thái . Và đây cũng là con trai của chủ vườn nho -Giêsu- nhưng với tị hiềm ,ganh ghét mà dân Do Thái đã tước đoạt luôn cả mạng sống của Ngài . Nhưng khi bị treo trên thập giá Giêsu đã nói :" Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết viẹc chúng làm " . Ngài đã lấy chính thịt máu mình mà tha tội cho nhân loại -trong đó có con - Lạy Chúa trong mùa chay này xin chỉ cho con biết lấy hồng ân đáp trả hồng ân.  

Dụ ngôn tá điền vườn nho

Thứ Sáu tuần Thứ 2 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: Mt 21,33-46


33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.

35Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." 38Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" 39Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" 41Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."

42Đức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. 44Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt." 45Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ. 46Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
                                                 http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9523

Giàu hơn hay nghèo hơn.
Câu chuyện" Giàu hơn hay nghèo hơn" nhắc chúng ta về cuộc sộng sống hiện tại . Cuộc sống mà giờ đây ai ai cũng ưa chuộng hình thức và vẻ hào nhóang bên ngoài . Những câu nói dịu dàng , những lời khen ngợi cùng những câu chúc mừng trở nên sáo rỗng nhan nhản trên mạng . Thực tế đôi khi phũ phàng hơn nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sống trong ảo tưởng . 
Thế nhưng , vẫn có những người như bà Lan với tấm lòng rộng mở ,chân tình ,yêu thương, chia sẻ đã làm lay động những suy nghĩ thiển cận của chị nhà giầu ,nhờ đó tình yêu thương sẽ lan rộng . Có đôi khi tôi tự hỏi làm như bà Lan có đang lội ngược dòng không ? 
-Không . Chỉ cần một chút , một chút xíu thôi cũng tạo nên sự khác biệt .
-Hãy sống vì một chút cho tương lai tươi đẹp .Giàu sang và số phận vĩnh cửu
Thứ Năm tuần Thứ 2 Mùa Chay, năm A

Lời Chúa: 
 Lc 16,19-31

19"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. 24Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
25Ông Ápraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27"Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 28vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! 29Ông Ápraham đáp: "Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. 31Ông Ápraham đáp: "Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
                                  http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9509

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Hãy Yêu theo cách của cô giáo
Cô giáo ấy đã dậy chúng ta cách yêu chân thành . Cô yêu là cho đi thời gian ,trí tuệ, nhiệt huyết và lòng cảm thông chân thành không màu mè ,không toan tính . Cô giáo ấy đã cho các bậc phụ huynh khác biết rằng khái niệm về sự ngốc nghếch hay khôn ngoan là không giới hạn .

Ngày nay ,với thế giới phát triển đến chóng mặt còn bao nhiêu người biết sống chậm lại,yêu thương nhiều hơn để nhìn xung quanh ,để cảm thông với nỗi đau của người khác,để cảm thông với những người mẹ có con khuyết tật ,và cảm thông với nhừng mảnh đời kém may mắn ....hay ta chỉ nhìn và lui lại trong phạm vi an toàn vì sợ bị lợi dụng ,bị liên luỵ ....hay ta lại đổ thừa tại hoàn cảnh như vậy . 


Mẹ Têrêsa đã cho ta một ví dụ cụ thể khi dạy ta yêu . Mẹ yêu thương cả nhân loại với một trái tim Chúa ban cho . Mẹ cho nhân loại tất cả: tấm lòng,sức khoẻ ,trí tuệ , lời cầu nguyện và cả cuộc đời của mẹ  . Còn tôi , Chúa có cho tôi như Chúa cho mẹ không ? 
Thưa có . tôi cũng được Chúa cho trái tim , khối óc, trí tuệ, sức khoẻ ... nhưng tôi chưa dùng đủ để phục vụ Chúa và tha nhân . Tôi chỉ dùng trong phạm vi hạn hẹp . 
Lạy Chúa , trong mùa chay này và những mùa khác xin Chúa mở thông trí tuệ ,nới rông tim con để con có thể yêu thương  phục vụ mọi người hầu mang lại cho con sự sống tươi đẹp mai sau . 


Chết vì yêu


Thứ Tư tuần thứ 2 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: Mt 20,17-28

17Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: 18"Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."

20Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." 22Đức Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi." 23Đức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."

24Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
                                        http://tgpsaigon.net/suy-niem/20170228/9492